Kontakt

EASYFOOD, s.r.o
Korešpondenčná adresa - adresa prevádzky: Braneckého 24, Nitra 949 01
Sídlo firmy: Ríbezľová 7, Nitra 949 01
IČO:  47 112 891
IČ DPH: SK2023751301
Sme platcami DPH
Tel.č.: 037/ 3811698
Konateľka: Mgr. Monika Pechočiaková
Tel.č.: 0915 349 700
E mail: monika@easy-food.sk