Viac ako krabičková strava

5 Chod

Raňajky - desiata - obed - olovrant - večera

3 Chod RDO

Raňajky - desiata - obed

3 Chod OOV

Obed - olovrant - večera

Easy Food Obed

Obed sa skladá z polievky a hlavného jedla

Easy Food Burn

Tento program je vhodný pre urýchlenie spaľovania.

Easy Food Šalát

Šalát je vhodný kedykoľvek, na obed, či na večeru.
Hmotnosť cca 300 - 350 g.

Smoothie

5 druhov